Prihlasovanie na predmety

Po kliknutí na Kurzy sa dozviete viac o kurzoch/predmetoch, ktoré CNAS ponúka.

  • všetky kurzy CNAS sú akreditované na celouniverzitnej úrovni, majú hodnotu 3 ECTS, sú vyučované výlučne v anglickom jazyku a sú ukončené známkou
  • prihlásiť sa dá aj na viac ako jeden kurz
  • účasť na predmetoch CNAS je podmienená zápisom daného predmetu do AIS systému
  • kurzy CNAS sú ponúkané študentom EUBA bez poplatku, ostatným je účtovaný administratívny poplatok vo výške 50 EUR
  • Pre doplnkové voľné miesta alebo ak máte akékoľvek iné otázky, prosím, píšte na cnas@euba.sk