Negociácie a urovnávanie sporov v kontexte USA

Študijný odbor: Celouniverzitný predmet
Garantuje: 
Fakulta aplikovaných jazykov
Vyučujúci: 
experti spoločností Dell, IBM, SARIO, Pontis, Am Cham, atď. spolu s expertmi na politické negociácie
Rozsah výučby (v hodinách) týždenný: 2
Počet kreditov: 
3 ECTS
Čas: 
utorok 15:15 – 16:45
Miestnosť: A9.07
Pracovný jazyk: 
anglický
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: 
A-FX
Priebežné hodnotenie

Cieľ predmetu:  Cieľom predmetu je oboznámiť študentov s osobitosťami a špecifikami negociácie v rámci obchodných a politických vzťahov. Zameriava sa na prípadové štúdie dvojstranného a mnohostranného vyjednávania a riešenia konfliktov, vysvetľuje princípy a odporúčané kroky v dlhodobom negociačnom procese. Pomocou praktických cvičení vedie študenta k osvojeniu si vyjednávacích postupov a schopností v rôznych súvislostiach. Súčasne ponúka analýzu medzikultúrnych rozdielov a špecifík negociačnej praxe ako súčasti riešenia konfliktov.

Témy jednotlivých hodín:

 1. týždeň – 13. február: Úvodná hodina: ciele a aktivity predmetu, spôsoby hodnotenia, očakávania študentov
 2. týždeň – 20. február: Viacplošné vyjednávanie a jeho účastníci
 3. týždeň – 27. február: Účinné zručnosti vyjednávača
 4. týždeň – 6. marca: Negociácie v biznis (a politickej) sfére: príklad UBER
 5. týždeň – 13. marca: Negociácie v biznis sfére a politike: príklad Americkej obchodnej komory
 6. týždeň – 20. marca: Negociácie v politickej sfére: príklad SARIO
 7. týždeň – 27. marca: Negociácie v diplomacii
 8. týždeň – 3. apríl: Veľkonočné sviatky
 9. týždeň – 10. apríl: Rokovania v biznis sfére (a v politike): skúsenosť amerického veľvyslanectva v Bratislave
 10. týždeň – 17.apríl: Rokovania – politika, biznis a tretí sektor
 11. týždeň – 24.apríl: Použitie externej komunikácie na podporu rokovania: prípad Organizácie Spojených národov;  Vyhodnotenie a záver predmetu
 12. týždeň – 1. máj: Štátny sviatok
 13. týždeň – 8. máj:: Štátny sviatok

Sylabus predmetu a aktuálne informácie možno nájsť v anglickej verzii tejto stránky.