Manažment medziľudských zručností: prípadové štúdie Lenovo

Študijný odbor: Celouniverzitný predmet
Garantuje: Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.
Vyučujúci: Maxim Strashun, MA, Ing. Andrej Benovič, experti spoločnosti Lenovo
Rozsah výučby (v hodinách): BLOKOVÁ VÝUČBA
Počet kreditov: 3 ECTS
Dátumy:

Oct.  23 – Personal Branding (Andrej Benovic)

Nov. 6 – Writing effective emails (Andrej Benovic)

Nov. 13  – Basics of Cultural Intelligence (Andrej Juriga)

Nov. 20 – Career advice and how to prepare for interviews (Maxim Strashun)

Nov. 27 – Time Management (Andrej Benovic)

Čas: 13:00-17:00
Miestnosť: A3.12, okrem 27:11.: A4.14
Pracovný jazyk: anglický
Spôsob hodnotenia: A-FX
Priebežné hodnotenie: reflexia článkov a vypracovanie komentárov + otázky

Spôsob hodnotenia a podmienky absolvovania kurzu

Pre úlohy na jednotlivé hodiny sledujte, prosím, AJ verziu stránky tohto predmetu!

Cieľ predmetu:  Cieľom kurzu je poskytnúť študentom možnosť naučiť sa a overiť si v praxi medziľudské schopnosti, ktoré sú ústrednou schopnosťou zamestnanca veľkej medzinárodnej spoločnosti. Kurz vychádza zo skúsenosti spoločností Lenovo, ktorá vo svojej réžii vypracovala sériu vysoko praktických kurzov pre svojich manažérov a najtalentovanejších zamestnancov. Kurz je ponúkaný širokému spektru študentov ekonomických a manažérskych smerov Ekonomickej univerzity v Bratislave na základe svojho formátu, jednoduchej aplikovateľnosti v praxi a reálnych komunikačných prípadových štúdií spoločnosti Lenovo. Kurz vo svojej skladbe ponúka intenzívny pohľad na osobný marketing (branding), manažmentu času, efektívnu komunikáciu a plánovanie kariéry. Študenti budú mať možnosť získať vedomosti o tom, ako často prehliadané medziľudské schopnosti ovplyvňujú úspech jednotlivca a jeho spokojnosť so zamestnaním vo veľkej medzinárodnej spoločnosti a kariérnym postupom.

Stručná osnova predmetu (sylabus predmetu):

  1. Osobný marketing (branding) I. – Pochopenie atribútov osobného marketingu (brandingu) a proces osobného marketingu (brandingu)
  2. Osobný marketing (branding) II. – Definovanie vlastnej značky a pochopenie možností jej využitia pre vlastný profit
  3. E-mailová komunikácia I. – Ako písať dobré a efektívne emaily
  4. E-mailová komunikácia II. – Použitie v zložitých prípadoch
  5. Základy kultúrnej inteligencie I.
  6. Základy kultúrnej inteligencie II.
  7. Poradenstvo o kariére a pracovnom pohovore I. – Príprava na pracovné pohovory
  8. Poradenstvo o kariére a pracovnom pohovore II. – Praktické rady: práca v medzinárodných spoločnostiach a ako byť úspešný
  9. Manažment času I. – Kľúčové zručnosti a nástroje k efektívnemu zvládnutiu pracovných aktivít
  10. Manažment času II. – Identifikácia a spoznanie strát času a prerušení, spôsoby na ich elimináciu