Kurzy v zimnom a letnom semestri

Prihlasovanie na predmety

Prihlasovanie na predmety cez AIS, resp. kontaktujte Vaše študijné oddelenie.
Viac o prihlásení na predmety

Zimný semester 2018/2019

V zimnom semestri akademického roka 2018/2019 Vám Centrum severoamerických štúdií (CNAS) ponúka nasledovné predmety.

Letný semester 2018/2019

V letnom semestri akademického roka 2018/2019 Vám Centrum severoamerických štúdií (CNAS) ponúka nasledovné predmety.