Interdisciplinárny úvod do severoamerických štúdií

Študijný odbor: Celouniverzitný predmet
Garantuje: Fakulta aplikovaných jazykov
Vyučujúci: Dr. Agnes Simon
Rozsah výučby (v hodinách) týždenný: 2
Počet kreditov: 3 ECTS
Čas:  streda 15:15 – 16:45
Miestnosť: A3.12

Pracovný jazyk: anglický
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: A-Fx

 Cieľ predmetu:  Cieľom predmetu je poskytnúť študentom najnovšie poznatky o mieste a úlohe regiónu Severnej Ameriky v medzinárodných vzťahoch. Študenti získajú aktuálne poznatky o politických vzťahoch, ekonomike, zahraničnej politike a ďalších stránkach severoamerického regiónu od slovenských i zahraničných expertov.

Témy jednotlivých hodín:

 1. týždeň – 14. február: Úvod do kurzu
 2. týždeň – 21. február: Americký sen
 3. týždeň – 28. február: Ústava Spojených štátov
 4. týždeň – 7. marca: Občianske slobody a občianske práva
 5. týždeň – 14. marca: Politická kultúra, ideológie a strany
 6. týždeň – 21. marca: Kampane a voľby
 7. týždeň – 28. marca: Príprava na esej
 8. týždeň – 4. apríl: Politika vo Washingtone D.C.
 9. týždeň – 11. apríl: Zahraničná politika
 10. týždeň – 18. apríl: Správy a sociálne médiá
 11. týždeň – 25. apríla: Imigrácia
 12. týždeň – 2. máj: Populárna kultúra a šport
 13. týždeň – 9. máj: Život v Severnej Amerike

Sylabus predmetu a aktuálne informácie možno nájsť v anglickej verzii tejto stránky.