Inovačný manažment v malých podnikoch

Študijný odbor: Celouniverzitný predmet
Garantuje: Mgr. Gabriela Pleschová, MSc., PhD.
Vyučujúci: : Garry Bruton, Fulbright professor, Texas Christian University

Rozsah výučby (v hodinách): 6 blokových hodín – 3 hodiny v bloku: 6.8.13.15.27.29. marca  (18 hodín)

Počet kreditov: 3 ECTS
Čas: streda utorok a štvrtok 11:00 – 14.15
Miestnosť: A3.12

Pracovný jazyk:
 anglický
Spôsob hodnotenia a ukončenia štúdia predmetu: A-Fx
Priebežné hodnotenie: A-F

Cieľ predmetu: Cieľom predmetu je poskytnúť fórum pre hľbkové preskúmanie súborov myslenia, metód a činností, ktoré tvoria podnikateľský proces. Preskúmanie tohto procesu sa bude týkať širokej škály otázok od rozpoznávania príležitostí, zakladania a rozširovania nového podniku. Najviditeľnejším výsledkom predmetu bude obchodný model. Budeme diskutovať o všetkých častiach, ktoré sú súčasťou podnikateľského plánu. Ale vzhľadom na náš ťas budeme rozvíjať niečo zásadnejšie – obchodný model.

Témy jednotlivých hodín:

  1. prednáška: 6.3.2018: Výhľad / kladenie podkladov / tvorba individuálnych a malých podnikov / podnikateľských nápadov
  2. prednáška: 8.3.2018: Prezentácia podnikateľského nápadu

                                          Téma: externá analýza / obchodná misia a stratégia

  1. prednáška: 13.3.2018: Prezentácia externej analýzy a obchodnej stratégie

                                         Témy: analýza peňažných tokov / financovanie a účtovníctvo

  1. prednáška: 15.3.2018: Prezentácia o analyse peňažných tokov a financovaní

                                          Témy: zriaďovanie operácií / riadenie ľudských zdrojov / marketing / finančná analýza

  1. prednáška: 27.3.2018: Prednáška hosťa – podnikateľa
  2. prednáška: 29.3.2018: Prezentácia konečného podnikateľského zámeru 

 

Sylabus predmetu a aktuálne informácie možno nájsť v anglickej verzii tejto stránky.