Ľudské zdroje v americkej praxi

Študijný odbor: Celouniverzitný predmet
Garantuje: Fakulta podnikového manažmentu
Vyučujúci: experti ľudských zdrojov Amazon, AmCham, DELL, Lenovo
Rozsah výučby (v hodinách) týždenný: 2
Počet kreditov: 3 ECTS
Čas výučby: štvrtok 15:15-16:45
Miestnosť: C1.09
Pracovný jazyk: anglický
Spôsob hodnotenia: A-FX
Priebežné hodnotenie: reflexia článkov a korporátnych podkladov

Spôsob hodnotenia

Pre materiály na preštudovanie na jednotlivé hodiny a aktuálne informácie, prosím, sledujte anglickú verziu tejto stránky!

Cieľ predmetu:  Tento semestrálny kurz poskytuje detailný pohľad na hlavné úlohy oblasti ľudských zdrojov vo veľkých spoločnostiach fungujúcich na americkej, resp. na kanadskej korporátnej identite. Experti na ľudské zdroje zo spoločností asociovaných pod Americkou obchodnou komorou so sídlom v Bratislave poskytujú prípadové štúdie rôznorodých HR aspektov na základe reálnych procesov a výsledkov dotknutých firiem na severoamerickom trhu. Kurz má taktiež za cieľ rozvíjať kritické myslenie participantov o možných nástrahách čakajúcich na profesionálnych pracovníkov v HR, ako aj zvyšovať odbornú prípravu študentov na pracovné pozície v oblasti ľudských zdrojov.

 

Stručná osnova predmetu (sylabus predmetu):

 1. Úvodná hodina: prehľad diskutovaných tém, spôsobu hodnotenia kurzu, požadovanej literatúry. Prehľad tzv. životného cyklu zamestnanca + icebreaker (povinná hodina) – 21. 9.
 2. Náborový proces, hľadanie správneho typu človeka na požadovanú pozíciu, prilákanie najlepších ľudí, interview (Amazon) – 28. 9.
 3. Onboarding: ako sa zamestnanci učia korporátnej kultúre a stratégii (Jana Palenčárová) – 5. 10.
 4. Manažment výkonov: hodnotenie výkonu zamestnanca, druhy výkonov, podnietenie k lepším výkonom a spôsoby zaoberania sa so zníženým výkonom (DELL) – 12. 10.
 5. Systém rozvoja talentu: ako spoločnosti identifikujú a pracujú s top talentami, plánovanie postov (Lenovo)- 19. 10.
 6. Talent management (DELL) – 26. 10.
 7. Tréning a rozvoj zamestnancov a podnietenie k osobnému rastu – (9. 11.)
 8. Manažment zmeny (DELL) – 23. 11.
 9. Spoločnosti usilujúce o status “zamestnávateľa podľa výberu”, kompenzačné stratégie a konkurencia na trhu top talentov (DELL) – 30.11.
 10. Exit Manažment: reštrukturalizácia, prepúšťanie zamestnancov s nízkym výkonom, spôsoby zaoberania sa s odídencami (Jana Palenčárová) – 07.12.

11.“Elevator pitch”  (povinná hodina) Táto hodina sa uskutoční mimo priestorov EUBA.

Zadanie: každý študent dostane 90 sekúnd na predstavenie seba v anglickom jazyku. Elevator pitch je tréning prezentačných schopností s následnou spätnou väzbou od lektorov kurzu. Ako pomôcku na prípravu odporúčame toto video: https://www.youtube.com/watch?v=fIacBUson9o  – 14.12.

 1. Záverečná hodina: vyhodnotenie kurzu, záverečné informácie a typy na literárne zdroje, záverečné konzultácie